White Cahtode Follower (WCF)

Tavallisessa katodiseuraajassa on etuna korkea tuloimpedanssi ja matala lähtöimpedanssi. Vaikka lähtöimpedanssi ≈ 1/gm, niin se ei pysty ajamaan matalia kuormia ilman säröä. WCF:ssä lähtöimpedanssi ≈ 1/(2*gm) ja se pystyy ajamaan kuormaan kaksi kertaa enemmän virtaa samalla lepoviralla kuin tavallinen katodiseuraaja. Tarkemman analyysin WCF:stä löytää Tubecad sivuilta.

Alla esitettyä kytkentää voidaan käyttää linjalähtönä. Vahvistus 600 ohmin kuormaan ≈ 0.6 ja THD +16dBu lähtötasolla < 1%. Vahvistus 10k kuormaan ≈ 0.9 ja THD +24dBu lähtötasolla < 0.25%. Lähtöimpedanssi ≈ 330 ohmia.

Särö ja maksimi lähtötaso eivät ole kovinkaan hyvät 600 ohmin kuormaan, mutta laitteet joiden tuloimpedanssi on 600 ohmia ovat nykyisin harvinaisia. Suoritusarvot 10k kuormaan, jotka ovat nykyisin yleisiä, ovat huomattavasti paremmat. Lähtömuuntajaksi sopii hyvin 600:600 muuntaja, jolloin tarvittaessa 600 ohmin kuormien ajaminen on myös mahdollista. Muuntajan sydämmen ei myöskään tarvita ilmarakoa, koska tasavirta ei kulje muuntajassa. Kytkennällä saadaan siis edullinen putkilla toteutettu muuntajasymmetroitu linjalähtö.

White Cathode Follower:

WCF